top of page

PERSONVERN

Vår bruk av cookies og nyhetsbrev

PERSONVERNERKLÆRING FOR VIOLET ROAD

 

1.    BEHANDLINGSANSVARLIG

 

Violet Road AS er behandlingsansvarlig for håndtering av dine personopplysninger. Eventuelle spørsmål om behandlingen, ønske om sletting m.m., kan rettes til: 

 

Violet Road AS

Adresse: Bodenhoffs veg 4

Postnummer: 9009 Tromsø

Org. nr.: 898 587 282

E-post: post@violetroad.no

 

 

2.    PERSONOPPLYSNINGER SOM LAGRES

Navn, telefonnummer og e-postadresse lagres dersom du melder deg på vårt nyhetsbrev, samt informasjon fra cookies til markedsføringsformål.

 

 

3.    FORMÅL OG GRUNNLAG FOR INNSAMLING AV PERSONOPPLYSNINGER

Salg- og markedsføringsaktiviteter i form av direkte e-post. Innsamling av statistikk om brukeratferd for å forbedre nettsiden og brukeropplevelsen. Innsamling av statistikk om brukeratferd for å markedsføre produkter gjennom Meta, Google-plattformer, Snapchat, Loopify, TikTok og andre, digitale annonseringssystemer. 

 

3.1 Vi sikrer at dine personopplysninger bare samles og behandles i overensstemmelse med de[t] formål som er angitt her:

 

(a) For å levere produkter og tjenester du har bestilt (kontaktdetaljer).

(b) For å besvare eventuelle spørsmål eller innsigelser du måtte ha (kontaktdetaljer, transaksjonsdetaljer).

 

3.2 Vårt grunnlag for behandling er:

- Behandlingen er nødvendig for å oppfylle en kontrakt som du er part i, jf. GDPR art. 6 nr. 1 bokstav b.

- Samtykke, jf. GDPR art. 6 nr. 1 bokstav a. Samtykket kan tilbakekalles på ethvert tidspunkt.

 

 

4.    UTLEVERING AV OPPLYSNINGER TIL TREDJEPARTER

Personopplysningene deles ikke med utenforstående tredjeparter, men Violet Road AS kan bruke underleverandører til å levere markedstjenester, slik som annonseringsplattformer, management, PR byråer, spillesteder/arenaer og bookingbyråer. Slike underleverandører kan behandle personopplysninger på vegne av Violet Road AS, så sant det foreligger en databehandleravtale.

 

 

5.    SLETTING AV PERSONOPPLYSNINGER

Informasjon slettes på oppfordring ved å kontakte oss på post@violetroad.no.

 

6.    RETTIGHETER FOR DEN REGISTRERTE

Dersom vi behandler personopplysninger om deg har du en rekke rettigheter:

•    Du kan ha rett til å se hvilke data vi har om deg, det kalles innsyn i egne personopplysninger

•    Du kan ha rett til å korrigere data vi har om deg om det er feil i dataene, det kalles korrigering av personopplysninger.

•    Du kan ha rett til å slette data vi har om deg, det kalles sletting av personopplysninger. 

•    Du kan ha rett til å be om at vi kun foretar begrensing av behandling av personopplysninger. 

•    Du har rett til å få kopi av data vi har om deg, det kalles rett til dataportabilitet

•    Du har rett til å protestere mot vår behandling av personopplysninger.

•    Du har mulighet til å klage til Datatilsynet

 

7.    DATABEHANDLERE

Violet Road har til enhver tid databehandleravtaler med eksterne virksomheter som behandler personopplysninger på oppdrag fra Violet Road. Disse er per i dag:

 

Meta 

Google

Snapchat

TikTok

FKP Scorpio Norge AS

Sesong 1 AS

bottom of page